ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

továbbiakban „ÁSZF”

Az ÁSZF célja, hogy Juhász Zsófia Életmód és Táplálkozási Tanácsadó későbbiekben SZOLGÁLTATÓ és az ÜGYFÉL /FELHASZNÁLÓ közötti jogviszonyt szabályozza illetve a SZOLGÁLTATÓ szolgáltatásainak jogi feltételeit és körülményeit meghatározza.

A WEBOLDAL látogatása mindenkinek a saját felelőssége, a SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget ezzel szemben. Amennyiben ön ÜGYFÉL/FELHASZNÁLÓ a SZOLGÁLTATÓ által működtetett-üzemeltetett oldalakon böngészik, belép, amik a következők: WEBOLDAL : www.juhaszzsofia.hu

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/juhasz.zsofia.eletmod/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Juh%C3%A1sz-Zs%C3%B3fia-%C3%89letm%C3%B3d-%C3%A9s-T%C3%A1pl%C3%A1lkoz%C3%A1si-Tan%C3%A1csad%C3%B3-414182989373535/?eid=ARDNQfAPpXE1Tz9p1688IwX__OnS1k4CAGtb8HomPzOBCToqh8xatY1x3iVRqM9WsQL826ntBXfjb4La

vagy ezeknek megjelent tartalmat olvassa , az ÁSZF-ben leírtakat önmagára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti. Megkérem önt, figyelmesen olvassa át, tanulmányozza át a leírtakat, hiszen fontos , hogy tudjon a közöttünk létrejövő szerződéstartalmáról és az önt megillető jogokról.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

A SZOLGÁLTATÓ NEVE: Juhász Zsófia Életmód és Táplálkozási Tanácsadó

RENDSZERESEN HASZNÁLT ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: info@juhaszzsofia.hu

WEBTÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1144. Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Cégjegyzékszáma: 01-09-909968

E-mail címe: gdpr@tarhely.eu

ÜGYFÉL / FELHASZNÁLÓ / SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ: A www.juhaszzsofia.hu WEBOLDALON böngésző, www.juhaszzsofia.hu WEBOLDALON található bármely szolgáltatást igénybe vevő 18. életévét betöltött személy. A www.juhaszzsofia.hu WEBOLDAL illetve a SZOLGÁLTATÓ által működtetett, kezelt INSTAGRAM : https://www.instagram.com/juhasz.zsofia91/ valamint FACEBOOK:  https://www.facebook.com/Juh%C3%A1sz-Zs%C3%B3fia-%C3%89letm%C3%B3d-%C3%A9s-T%C3%A1pl%C3%A1lkoz%C3%A1si-Tan%C3%A1csad%C3%B3-414182989373535/?eid=ARDNQfAPpXE1Tz9p1688IwX__OnS1k4CAGtb8HomPzOBCToqh8xatY1x3iVRqM9WsQL826ntBXfjb4La használatával, illetve az internetes felületeken keresztül történő jelentkezéssel a WEBOLDALON keresztül: www.juhaszzsofia.hu/kapcsolat, illetve EMAILBEN : info@juhaszzsofia.hu

Az ÜGYFÉL / SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ kijelenti, hogy pontosan elolvasta és elfogadta a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az adatkezelési elveket, annak minden pontjával egyetért és tudomásul veszi, hogy bármely szolgáltatás megrendelésével a szerződő felek közötti jogviszonyt az ÁSZF szabályozza. Amennyiben az ÜGYFÉL az ÁSZF bármily rendelkezését nem fogadja el, úgy a szolgáltatásokat nem jogosult igénybe venni.

2. JOGVISZONY A FELEK KÖZÖTT

A szolgáltatások igénybe vételének kötelező feltételei: az ÜGYFÉL a KAPCSOLATI ŰRLAPOT a valós adataival töltse ki és a „JELENTKEZEM”, valamint a „KÜLDÉS” gombot megnyomva véglegesíti illetve a teljes szolgáltatási díjat kifizeti. SZOLGÁLTATÓ és ÜGYFÉL között a jogviszony az ÜGYFÉL jelentkezés leadásával és a szolgáltatás teljes díjának befizetésével illetve a SZOLGÁLTATÓ által e-mailben történő írásos visszaigazolásával jön létre. A www.juhaszzsofia.hu WEBOLDALON található „JELENTKEZEM” fül alatt található űrlap kitöltésével és a ”KÜLDÉS” gombra való kattintással jelentkezhet az ÜGYFÉL a szolgáltatás megrendelését megelőzően. A „KÜLDÉS” gomb megnyomása előtt köteles az ÜGYFÉL az „ÁSZF” –ben foglaltakat elolvasni, tudomásul venni, minden pontjával egyetérteni. A „KÜLDÉS” gomb megnyomásával véglegesíti a jelentkezését bármely szolgáltatásra

3. Általános Szerződési Feltételek hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) kiterjed Juhász Zsófia Életmód és Táplálkozási Tanácsadó által kezelt összes oldalra és a www.juhaszzsofia.hu domain név összes oldalára és az oldalakon található információkra, tartalmakra, anyagokra, képekre, illusztrációkra, szolgáltatásokra. Az ÁSZF 2019.10.01-től a visszavonásig érvényes. A SZOLGÁLTATÓ minden jogot fenntart magának, hogy akár egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítja az ÁSZF tartalmát.

4. Általános rendelkezések

A SZOLGÁLTATÓ jogában áll a jogi kereteken belül bármikor megváltoztatni az ÁSZF rendelkezéseit, annak egyoldalú módosítását eszközölni. Az ÁSZF rendelkezéseit minden egyes szolgáltatás igénybevétele előtt kérem figyelmesen olvassa át.

5. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek az ÜGYFÉL illetve a szolgáltató tudomásul veszik , hogy a jelen levő szerződés írásban megköttetett szerződésnek minősül. A SZOLGÁLTATÓ és ÜGYFÉL között e-mailben való kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül. AZ e-mailben történő visszaigazolás az ÜGYFÉL és SZOLGÁLTATÓ között létrejött szerződés tartalmát képezi e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

6. Adatvédelem

Az ÜGYFÉL által bármely megadott adat /adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvények alapján, az abban leírtak szerint történik. Az ÜGYFÉL köteles valós adatokat írni magáról, valós elérhetőségeket.

7. A Szolgáltatások

A „Programok” menüpont alatt találhatók a SZOLGÁLTATÓ által kínált szolgáltatások. Ezek a következők:

  • 20 perces Online Konzultáció: 15 EUR
  • 40 perces Online Konzultáció: 27 EUR
  • 60 perces Online Konzultáció: 42 EUR
  • 90 perces Online Konzultáció: 60 EUR
  • Személyre Szabott Életmódváltó Program: 75 EUR
  • Páros Életmódváltó Program: 120 EUR
  • Családbarát Életmódváltó Program: 75 EUR
  • Olasz nyelvű Személyre Szabott Életmódváltó Program (Programma Personalizzato di Cambiamento di Stile di Vita e Nutrizione): 100 EUR

Ezen szolgáltatások megrendelésére van lehetősége az ÜGYFÉLNEK. A „KAPCSOLAT” menüben az űrlap kitöltésével és elküldésével illetve az info@juhaszzsofia.hu –ra való email írásával. A jelentkezési szándék elküldése után a SZOLGÁLTATÓ felveszi a kapcsolatot az ÜGYFÉLLEL e-mailben. A SZOLGÁLTATÓ válasz e-mailt elküldi, mely tartalmazza a szükséges adatokat a szolgáltatás díjának megfizetéséhez. A szolgáltatásra való jelentkezés akkor válik véglegessé, ha az ÜGYFÉL kiegyenlíti a teljes szolgáltatási díjat.

8. Kötelezettségek – Felek kötelezettségei

A SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy a szolgáltatási díj teljes megfizetése ellenében a kiválasztott szolgáltatást szolgáltatja. A “Programok” menüpont alatt található szolgáltatások közül lehet választani. A SZOLGÁLTATÓ által megjelölt fizetési határidő 5 munkanap, amennyiben az ÜGYFÉL nem teljesíti a megjelölt fizetési határidőig (5 munkanap) abban az esetben a szolgáltatási jogviszony automatikusan megszűnik a felek között. Az ÜGYFÉL vállalja , hogy a szolgáltatással együtt járó dokumentumokat, tartalmakat, email üzeneteket, sablonokat, étrend ajánlatokat, táblázatokat, kérdőívet, nem adja ki harmadik félnek sem ingyen, se nem értékesíti. Amennyiben ez megtörténik polgári és büntető jogi következményekkel jár minden esetben. Az ÜGYFÉL köteles megfizetni a SZOLGÁLTATÓNAK a kártérítést az okozott kár miatt .

9. Szolgáltatásban résztvevők

A Szolgáltatásban részt vehet minden 18. életévét betöltött, egészséges személy.

10. A szolgáltatás teljesítése

A szolgáltatás fizikai közérzetet javító szolgáltatás. A szolgáltatás célja: fizikai közérzet javítása. A szolgáltatás nem minősül gyógymódnak, gyógyító hatásúnak. A szolgáltatás úgy érheti el a célját ha az ÜGYFÉL 100%-on aktív módon együttműködik a SZOLGÁLTATÓVAL. A SZOLGÁLTATÓNAK nincs rálátása arra, hogy az ÜGYFÉL betartja az étrendi előírásokat és a tanácsokat. Nincsen lehetősége a SZOLGÁLTATÓNAK korlátozni az ÜGYFELET. Semmilyen felelősséget nem vállal a SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatás eredményességének kimenetelével kapcsolatban. A szolgáltatás eredménytelenségére hivatkozni nincsen lehetőség pénzvisszafizetésre, kártérítésre. A SZOLGÁLTATÓ jogában áll bármely szolgáltatásra való jelentkezést indoklás nélkül vagy indoklással elutasítani. A jelentkező jogorvoslattal, panasszal nem élhet ezzel szemben. A SZOLGÁLTATÓ se nem (szak)orvos, se nem dietetikus, így ha az ÜGYFÉLNEK olyan problémája van, ami speciális kúrát igényel, forduljon a megfelelő szakemberekhez segítségért. A SZOLGÁLTATÓ tanácsai csupán javaslatok, az ÜGYFÉLEN áll mennyit és hogyan fogad meg belőlük.

11. A szolgáltatástól való elállás

Az ÜGYFÉL bármely szolgáltatására való jelentkezésével és annak a teljes díjának kiegyenlítésével (a kettő együtt működik kizárólag) automatikusan elfogadja a SZOLGÁLTATÓ Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) . Amennyiben az ÜGYFÉL a szolgáltatás díját kiegyenlítette, de meggondolta magát valamely valós vagy valótlan indokkal (családi, egészségügyi, anyagi stb.) nincsen lehetőség a pénz visszafizetésére részben vagy teljes egészében sem.